Για την πλοήγηση


Εξωτερική Θερμοπρόσοψη


Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων ή μίας πυλωτής, είναι η διαδικασία της τοποθέτησης θερμομονωτικού υλικού στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφα εξωτερικών τοίχων του κτιρίου (κέλυφος).

Προσφέρει: