Για την πλοήγηση


Επικοινωνία


Οικοδομικά & Μονωτικά Υλικά - ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.

Μεσογίτη Ι. 1Α
144 52 Μεταμόρφωση

Τηλέφωνο: 210 28.43.411
Κινητό τηλέφωνο: 6932 215191, 6943 077800
Φαξ: 210 28.43.411

info@paulis.gr