Για την πλοήγηση


Ενοικιάσεις κάδων μπαζών


ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. διαθέτει προς ενοικίαση κάδους συλλογής οικοδομικών στερεών αποβλήτων (κάδους μπαζών).

Αναλαμβάνουμε την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη προιόντων αποξήλωσης, κατεδάφισης, ανακαινίσεων και τεχνικών έργων.

Η μεταφορά των οικοδομικών αποβλήτων, πραγματοποιείται με ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων χωρητικότητας 7 κυβικών μέτρων.

Τα οχήματα της εταιρείας, φέρουν ειδική άδεια μεταφοράς, αποκομιδής και απόρριψης, οικοδομικων στερεών αποβλήτων καθώς και σύμβαση συνεργασίας με το σύστημα ανακύκλωσης ΣΑΝΚΕ.